PEMERIKSAAN DOKTOR KESIHATAN PEKERJAAN (OHD)

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Seksyen 15(1)

Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjaan.

DR AWANG AZZIZUL BIN AWANG ZAIDI
KLINIK SITI  MMC 82565

Occupational Health Doctor (NIOSH)

No. Pendaftaran : HQ/23/DOC/00/01116

Rawatan
Safety & Health Training
Medical Surveillance
Lung Function Test
Medical Check Up
Urine Drug Test
Vaccination
Audiometry
Ultrasound
Chest Xray
ECG
ConsultationHarga (RM)
Occupational Health DoctorRM 70.00
Pakej Basic Medical Check-upHarga (RM)
Consultation & Physical Examination
Full Medical & Occupational History
Anthropometric Measurement
Snellen Visual Activity
Ishihara Color Blind Test
Funduscopy Examination
Otoscopy Examination
Blood Investigation & Medical Screening (FBC & Urine Ufeme)
 RM 120.00
Add On ProcedureHarga (RM)
Audiometry Test + InterpretationRM 70.00
Spirometry Test + InterpretationRM 65.00
X-Ray (Chest Single View)RM 50.00
Electrocardiogram (ECG)RM 55.00
Klinik Siti menawarkan rawatan dan pemeriksaan kesihatan bagi lelaki dan wanita termasuk kanak-kanak, orang dewasa dan warga emas.

Maklumat Terkini

Tip Kesihatan

Menguruskan kanak-kanak yang jatuh. Kemalangan yang perlu dipandang serious oleh ibu bapa.

Tip Kesihatan

Masalah mabuk semasa mengandung. Punca dan cara untuk menanganinya

Tip Kesihatan

Kebaikan Susu Ibu buat bayi dan ibu itu sendiri wadah kebahagiaan ibu dan anak