Menguruskan kanak-kanak yang jatuh. Kemalangan yang perlu dipandang serious oleh ibu bapa.

Jatuh adalah antara kemalangan kanak-kanak di rumah yang paling banyak berlaku di Malaysia. Kanak-kanak berumur 1 hingga 4 tahun lebih cenderung untuk cedera akibat jatuh. Mereka lebih berisiko disebabkan oleh tahap perkembangan dan keadaan persekitaran mereka. Jatuh ini boleh berlaku dimana-mana sahaja. Dalam rumah juga boleh berlaku kemalangan ini. Contohnya jatuh dari perabot, tangga, beranda […]